Czy to jest sztuka ?

 
 
ychać głosy, że Pomarańczowa Alternatywa, jak i jej twórca WaldemarMajor” Fydrych, winna być określana mianem grupy artystycznej. Widać, że po wyczerpaniu się społecznego zapotrzebowania na rozruchy uliczne, wygodniej się żyje jako artysta-prekursor niż bojownik-weteran. A jak będę określani ludzie robiący w tramwajach takie ilustracje ? Czy to jest już sztuka, czy jeszcze wandalizm ? A jeśli zmieni się władza i ustrój ? 
 
 
 
                              
                               W tramwaju, Wrocław 2010     

                                              

Komentarze są wyłączone.