Miałkość, 7

 

      Czy ?nic? posiada aurę i czy może ją stracić poprzez bycie sfotografowanym, a następnie zreprodukowanym i powielonym, skoro ?nic? zaczyna znaczyć tyle, co obraz fotograficzny, częstokroć cyfrowy, lub malarski, sam w sobie będący jedynym tworem działania artystycznego, o charakterze sugerowanego braku działania? Instalatorka Kardasz nie tworzy dzieł sztuki a jedynie konstytuuje sensy znaczeń artystycznych, pokazując metalowy złom. Dobrym podkreśleniem filozoficzno – egzystencjalnych aporii, niech będą słowa Ewy Jędrzejowskiej: ?Aby w pełni uczestniczyć w proponowanym przez artystkę misterium odbiorca musi sam ustalić własną sferę odniesień?.

Wielu zwolenników postmodernizmu postuluje mit końca sztuki jako posiadaczki dzieła sztuki, z przeniesieniem akcentów na tzw. działania artystyczne (Abraham Moles). Czy cały postmodernizm sam sobie zaprzecza i czy my tego nie chcemy widzieć i mówić czy też można mówić wszystko a więc to także, że zależy, co się mówi i kiedy i w jakim kontekście? Jak powiedział Marek J. Siemek: ?Czy nie należy podjąć jakiejś próby zerwania z tą kolejną wielką narracją, która dekonstruuje wszystkie wielkie narracje oprócz siebie samej??

Tylko lenistwo postmodernistów może zezwalać na traktowanie lektury dzieła jako aktu twórczego, wręcz przyrównywać czytanie do pisania, do tworzenia dzieła literackiego. Najłatwiej jest, bowiem robić ?nic?, mówiąc, że tak właśnie wygląda ?coś?.

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.